Ahimsa

Mindful walking Be mindful how you walk on earth. Be mindful of the little creatures around you. Walk as if you are kissing the earth.      

The inner attitude

The inner attitude of the heart is far more crucial than the mechanics for coming into the reality of the spiritual life. ~ Richard Foster

Guilt & Shame

The difference between guilt and shame is….. I did something wrong, I am something wrong. – For more information on how to heal your shame and guilt, I suggest you watch the videos of John Bradshaw. Het verschil tussen schuldig voelen en schaamte…. Wat ik heb gedaan is niet OK. Ik ben niet OK. Voor meer…

The invisible

“The invisible will become visible. If I could not think, then that which will only become visible later on, could not already make its presence felt to me.” Rudolf Steiner. – Het onzichtbare zal zichtbaar worden. Als ik niet kon denken, dan zou wat later zichtbaar in mijn leven komt, ook niet voelbaar en bemerkbaar…

The Voyage

“The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes.” – Marcel Proust, French novelist  

Third eye

When your third eye has seen too much bullshit. 

A Blessing in Disguise

Every problem is a blessing in disguise. It motivates you to seek a new path. Elk probleem is een zegen in vermomming. Het motiveert je te zoeken en een nieuwe weg in te slaan.

You don’t always need a plan

You Don’t always need a plan. Sometimes you just need to breathe. Trust, Let go, and see what happens.   Je hoeft niet altijd een plan te hebben. Soms moet je gewoon ademen. Vertrouwen hebben, Laat gaan, en kijk wat er gebeurt.