Extra Info

How to find stuff on my blog…?

How to get the CODE ?

PASSWORD PROTECTED:

Some exercises are Password Protected. For example; OBE / ESP home exercises/games. Many of these exercises will be accessible free of charge, but are password protected. All you have to do, to access these articles is…. subscribe to my newsletter and send me an email you wish to receive the pasword code.

I post up to 1 or 2 posts per day, often less than that, but never more then 2. After registration, you will receive a code, with which you can access my lessons. You can do this here:

My blog is in English & Dutch.

I divide the sections with this ornament Rectangle ornament 2 I always begin with english and below this symbol you’ll find the Dutch translation. Sometimes the article become too long (like this one), in that case I will make a separate post (except this one).

How to find articles you want to read ??VortexFocus – Law of Attraction – Wet van Aantrekkingskracht

I advise you to scroll down, and choose the category of your interest. See picture.

Search for titles of an article after watching the monthly overview slide presentation. Search “Overview” to see all Monthly presentations. Or click here.

Some other useful tips;

  • Each month a Slideshow presentation of all posts of the previous month, with links to most interesting posts.
  • Each month I use a different colour theme.
  • I use a Front-Picture for specific themes. It makes it easier to recognize a topic. Like the “Owl” for Youtube Videos with what I think is Leading Edge Information. (uhm…eyes & owls ? No they aren’t NWO signs 🙂 )

Front howto_vortexfocus_ellenmentor

Themes posts Vortexfocus ellenmentor.png Challenges   Themes_posts_ellenmentor_vortexfocus.png Mental Exercises   Themes_posts_ellenmentor_vortexfocus4.png Physical Exercises

15082016_EllenMentor_Vortexfocus.png Extra Sensory Perceptions   Themes_posts_ellenmentor_vortexfocus5.png Leading Egde Info Videos   Themes_posts_ellenmentor_vortexfocus6.png Free Software

To return to the Home-Page; press on my Logo (Top-left-side of page).

VortexFocus – Law of Attraction – Wet van Aantrekkingskracht 2016-08-15 17-35-55

Keep an open mind, many of these ideas and videos are groundbreaking and scientific. I research and test or invent exercises. My posts may seem random, and it is, I follow my intuition. But I assure you that there is a structure. If you follow my posts and read, listen, think and do ! You will break some mental loops. Mental loops are your programmed social beliefs, ideas you have picked up along your life, like education and other limiting systems. Notice how often you are being a “Sceptic” and deny the truth, even when deep down you know it is true, and you even have proof in your life. It is not socially accepted to say in public e.g. Telepathy is real. Perhaps reading this already triggers a reaction……? These mental loops have to be broken, and you can only do this when you are aware that it happens. And often we fall back in our old beliefs.

I suggest that you try the exercises you like most, just take one at the time, and stick with it, for at least 1 week. Please do this. Because it is common knowledge that if you want to learn something new…. it just take time ! Remember how long it took you, to learn how to write. This is not different.

I would love to hear your ideas, experiences and feel free to ask any question you may have.

Kind regards, Ellen

Rectangle ornament 2

Hoe iets terug te vinden op mijn blog…

Om artikelen vinden en terugvinden, wat jij interessant vindt. Onderaan elke pagina van mijn website worden de categorieën vermeld. Zie afbeelding.

Mijn blog is in het Engels & Nederlands. Ik verdeel de secties met dit symbool. VortexFocus – Law of Attraction – Wet van AantrekkingskrachtRectangle ornament 2 Ik begin altijd eerst met Engels en onder dat symbool vindt je de Nederlandse vertaling. Soms is het artikel te lang (zoals nu…..:) ), in dat geval zal ik een afzonderlijke post plaatsen. Je kunt ze terug vinden in de categorie “Dutch/NL” en/of het onderwerp waar ze bijhoren.

Tips om snel berichten te herkennen.

  • 1x per maand maak ik een dia-presentatie als overzicht van alle berichten die geplaatst zijn in de maand ervoor. Onder de video kun je een directe link vinden van de meest interessante onderwerpen.
  • Elke maand gebruik ik een andere kleur als thema.
  • Er zijn verschillen “Front-Pictures” voor specifieke thema’s, zodat een onderwerp makkelijker te herkennen is. Zoals de “uil” voor Youtube-video’s met wat ik denk vooruitstrevende “Leading Edge” informatie.
  • Zoek-balk (Search) gebruiken om alle maandelijkse dia-presentaties te zien door het woord “overview” in te typen.

WACHTWOORD – PASSWORD

Hoe vraag ik de CODE aan ???

Sommige oefeningen zijn beveiligd met een wachtwoord. Bijvoorbeeld; OBE en ESP thuis oefeningen. Veel van deze oefeningen zullen gratis  toegankelijk zijn, maar zijn wel beveiligd met een wachtwoord. Wat moet je doen om aan de code te komen ? Als je je inschrijft op mijn blog dan krijg je bericht wanneer ik post, 1 of 2 berichten per dag, vaak minder dan dat, maar nooit meer dan 2, dat beloof ik.

Hierboven vindt je het contact formulier hiervoor. Je ontvangt z.s.m. de code, waarmee je toegang krijgt tot mijn lessen.

Terug te keren naar het hoofdmenu (Home-Page); Klik op de Logo, (Links-bovenaan de pagina). VortexFocus – Law of Attraction – Wet van Aantrekkingskracht 2016-08-15 17-35-55

Mijn berichten lijken willekeurig, en dat is ook zo, omdat ik mijn intuïtie volg. Maar ik verzeker je, dat er een structuur is. Als je mijn berichten volgt en leest, luistert naar de videos en de oefeningen opvolgt, open-minded denken en doen! Dan zal het helpen om los te komen van bepaalde mentale loops. Geestelijke loops zijn  geprogrammeerde sociale overtuigingen, ideeën die je hebt opgepikt tijdens je leven, zoals onderwijs en andere beperkende denk-systemen. Heb je weleens gemerkt, hoe vaak je toch weer “sceptisch” tegenover iets staat en weigert de waarheid in te zien of toe te geven. Zelfs diep van binnen, je weet dat het is waar, en je hebt het misschien zelfs meegemaakt in je leven, en bewijs dat het waar is. Maar omdat het niet sociaal geaccepteerd is, in het openbaar, bijvoorbeeld; Telepathy is reëel. Deze onbewuste mentale-loops moeten worden verbroken, dit kan alleen gebeuren als je ervan bewust bent dat deze blokkades bestaan.

Ik raad aan om te beginnen met een oefening jij het leukst vindt. Neem 1 oefening per keer, en blijf met deze les werken, voor ten minste 1 week. Alsjeblieft doe dit, omdat het een feit is, dat wanneer je iets nieuws wilt leren… dat het niet altijd in 1x lukt, maar je moet oefenen ! Herinner jezelf eraan hoelang je erover hebt gedaan om te leren schrijven. Dit is hetzelfde.

Ik zou graag willen horen, wat jullie ervan vinden, dat geeft mij weer nieuwe ideeën om de lessen te verbeteren.

Deel je ervaringen, en schroom niet om contact met mij op te nemen als je vragen hebt.

Mvg Ellen

Advertisements